Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

ΜΑΥΡΑ ΧΑΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

       Βγήκαν τα σχέδια βελτίωσης αλλά αφού δεν υπάρχει χρήμα, οι μελέτες απευθύνονται «σε λίγους και καλούς»

       Αν κάποιος είναι αγρότης – μελισσοκόμος και ενδιαφέρεται να επεκτείνει ή να εκσυγχρονίσει την εκμετάλλευσης του, παρακάτω αναφέρω από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που βγήκε αυτές τις μέρες, κάποια πράγματα που σίγουρα τον αφορούν. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να επισκευθεί κάποιο μελετητικό γραφείο της περιοχής του.

Με την παρούσα λοιπόν πρόσκληση:

α) Ενισχύονται επενδυτικά Σχεδία Βελτίωσης μέχρι συνολικής δυναμικότητας 700 κυψελών στη μελλοντική κατάσταση, με τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους του Παραρτήματος 1, σχετικά με τον τομέα της ΚΟΑ μελισσοκομίας.

β) Ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης μόνο εφόσον η μελισσοκομική εκμετάλλευση διαθέτει στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης εγκαταστάσεις για την επεξεργασία του μελιού που πληρούν τις προϋποθέσεις του συστήματος διασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων (HACCP) και εγκαταστάσεις για την αποθήκευση των κυψελών και λοιπών εργαλείων. Συνεπάγεται, ότι απορρίπτονται από τα όργανα αξιολόγησης – έγκρισης πράξης επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης που δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη των σχετικών εγκαταστάσεων και την δυνατότητα πιστοποίησης κατά HACCP.

γ) Δεν ενισχύονται ενέργειες μετεγκατάστασης κάθε μορφής.

Στον τομέα της μελισσοκομίας, οι κανόνες συμπληρωματικότητας προβλέπουν περιορισμούς επιλεξιμότητας σε επίπεδο επενδύσεων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για επενδύσεις που αφορούν δαπάνες: α) ψυκτικών θαλάμων – καταψυκτών, β) για μέσα παρασκευής μελισσοτροφών (ζυμωτήρια, μύλοι κοπής ζάχαρης κλπ) και γ) για μέσα επεξεργασίας κεριού (κηροτήκτες, απολυμαντήρια κηρηθρών, μικρά κηρηθροποιεία, κλπ
Ολόκληρη η πρόσκληση βρίσκεται εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: